ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ สพป. พิจิตร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 84.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา สพป. ลำพูน เขต 1 83.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าคา สพป. พะเยา เขต 1 81.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 78.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สพป. เชียงราย เขต 4 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ สพป. น่าน เขต 2 74.5 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 74.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านชมพู สพป. น่าน เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 73.5 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี สพป. อุทัยธานี เขต 1 72.25 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 67.25 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 63.75 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. พะเยา เขต 2 54.75 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านปากกาง สพป. แพร่ เขต 2 48.25 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) สพป. พิจิตร เขต 1 47.25 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน