ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังดินสอ สพป. พิษณุโลก เขต 2 96.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดดอนคา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม สพป. เชียงราย เขต 4 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88.26 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 86.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม สพป. แพร่ เขต 2 85.57 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84.28 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 82.29 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. พะเยา เขต 2 82.27 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 81.3 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าตึง สพป. พะเยา เขต 1 80.36 ทอง 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพป. ลำพูน เขต 1 79.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 78.5 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสัน สพป. ลำปาง เขต 1 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69.5 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยกาน สพป. ลำพูน เขต 2 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 67 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สพป. พิจิตร เขต 1 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. อุทัยธานี เขต 1 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 64 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป. แพร่ เขต 1 63 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 62 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) สพป. พิจิตร เขต 2 62 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 62 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนบ้านวังตามน สพป. สุโขทัย เขต 2 62 ทองแดง 28  
32 โรงเรียนบ้านแม่กิ้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 62 ทองแดง 28  
33 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 60 ทองแดง 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน