ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป. น่าน เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สพป. เชียงราย เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. พะเยา เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป. พะเยา เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน สพป. แพร่ เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบ่อกระปุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) สพป. ลำพูน เขต 2 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ สพป. อุทัยธานี เขต 1 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนสบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน