ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย สพป. พะเยา เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง สพป. แพร่ เขต 2 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 81 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ตาก เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 1 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สพป. ลำปาง เขต 2 77 เงิน 7  
10 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สพป. พิจิตร เขต 1 76 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านปากปาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) สพป. สุโขทัย เขต 2 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75 เงิน 13  
16 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 74 เงิน 16  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 19  
22 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. พิจิตร เขต 2 73 เงิน 19  
23 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านวังลึก สพป. สุโขทัย เขต 1 72 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. อุทัยธานี เขต 1 72 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 72 เงิน 23  
27 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 72 เงิน 23  
28 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สพป. เชียงราย เขต 2 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สพป. ตาก เขต 2 68 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 66 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 66 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต สพป. นครสวรรค์ เขต 1 66 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนบ้านชายเคือง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 65 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 64 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านห้วยผักไล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 64 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป. พะเยา เขต 1 63 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 62 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 56 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน