ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอรัญญิก สพป. พิษณุโลก เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำพริก สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังช้าง สพป. แพร่ เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. สุโขทัย เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสถาน สพป. พะเยา เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุโขทัย เขต 1 74 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป. ลำพูน เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง สพป. ลำพูน เขต 2 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 64 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน สพป. อุทัยธานี เขต 1 60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 58 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 56 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านทรงธรรม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 54 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น สพป. เชียงราย เขต 2 54 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม สพป. เชียงราย เขต 4 51 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 51 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนศรีวิทยา สพป. ตาก เขต 1 50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านคลองบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 49 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ สพป. น่าน เขต 1 49 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 44 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านจกปก สพป. ตาก เขต 2 42 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 40.5 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 39 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 38 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 34 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านเมืองตึง สพป. ลำปาง เขต 3 30 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดแม่เฉย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 29 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 28 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนวัดโพทะเล สพป. พิจิตร เขต 2 26 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 24 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพป. ลำปาง เขต 1 23 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวังพร้าววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 16 เข้าร่วม 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน