ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สุโขทัย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเรือง สพป. น่าน เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 82 ทอง 6  
11 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม สพป. ลำพูน เขต 1 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนแม่มอกวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านวังรู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 62 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 62 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 62 ทองแดง 19  
23 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 56 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 56 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 54 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองแดน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 50 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป. ตาก เขต 2 44 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 42 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน