ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากยาง สพป. พิษณุโลก เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชมพู สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองสูน สพป. ลำพูน เขต 2 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลปง สพป. พะเยา เขต 2 70 เงิน 16  
18 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70 เงิน 16  
19 โรงเรียนช้างใน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 57 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 3 55 เข้าร่วม 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน