ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป. แพร่ เขต 1 71 เงิน 8  
10 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 71 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ สพป. ลำพูน เขต 2 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว สพป. พิษณุโลก เขต 2 61 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนวัดกู่เส้า สพป. ลำพูน เขต 1 61 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน สพป. ลำปาง เขต 2 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 สพป. เชียงราย เขต 3 59 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สพป. สุโขทัย เขต 2 59 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป. น่าน เขต 2 58 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 57 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ สพป. แพร่ เขต 2 56 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 55 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 55 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 52 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 51 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 51 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. ลำปาง เขต 3 49 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 48 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 44 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) สพป. พิจิตร เขต 2 43 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 41 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 40 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนอุทิศศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 40 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนบ้านวังมล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 39 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต 5 36 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 36 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 36 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 31 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ตาก เขต 1 30 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 30 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 24 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) สพป. อุทัยธานี เขต 1 20 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สุโขทัย เขต 1 19 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน