ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนผาปังวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 54.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 53.5 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 53.5 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 52.5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 49 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 48.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 47.5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่แรม สพป. แพร่ เขต 1 46 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนโรงช้างวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 45 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 40.5 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 39.5 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 38 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. แพร่ เขต 2 36 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 35 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป. ลำพูน เขต 1 34.5 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 34 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 33.5 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 33 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 32 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 31.5 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 31.5 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ สพป. สุโขทัย เขต 1 30.5 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 30 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 30 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 29 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 28.5 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 28.5 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 28 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ตาก เขต 1 27 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 26.5 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 26 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านท่าม่าน สพป. พะเยา เขต 2 24.5 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 24.5 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 24.5 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 12 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 11.5 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 11 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านผาตูบ สพป. น่าน เขต 1 10.5 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 9 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต สพป. สุโขทัย เขต 2 6.5 เข้าร่วม 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน