ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สพป. ลำพูน เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” สพป. พิจิตร เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพป. พิษณุโลก เขต 1 68 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดแม่เลย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป. สุโขทัย เขต 2 66 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 66 ทองแดง 6  
10 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 56 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 56 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ สพป. เชียงราย เขต 4 54 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 54 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านห้วยนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 52 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดนาขุม สพป. พิษณุโลก เขต 3 50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 50 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 50 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนคุณากรวิทยา สพป. พะเยา เขต 2 48 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 48 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 48 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 48 เข้าร่วม 18  
22 โรงเรียนบ้านบางลาด สพป. กำแพงเพชร เขต 1 46 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 46 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สพป. ตาก เขต 1 46 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 44 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 44 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 44 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 42 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 42 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนบ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 42 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก สพป. ลำพูน เขต 2 40 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) สพป. พิษณุโลก เขต 2 38 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 38 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ สพป. แพร่ เขต 2 36 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. ตาก เขต 2 32 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 28 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 22 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 20 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 20 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 20 เข้าร่วม 39  
42 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา สพป. พะเยา เขต 1 10 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน