ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ สพป. ลำพูน เขต 1 70 เงิน 6  
8 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านถืมตอง สพป. น่าน เขต 1 62 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สุโขทัย เขต 1 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 60 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 58 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 54 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 52 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 52 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 52 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 52 เข้าร่วม 16  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 50 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 50 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. เชียงราย เขต 3 50 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนบ้านช้างคับ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 48 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สพป. ลำพูน เขต 2 48 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 46 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 46 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 2 46 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 44 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง สพป. ตาก เขต 1 44 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 40 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านอ้อน สพป. ลำปาง เขต 1 40 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป. อุทัยธานี เขต 1 40 เข้าร่วม 31  
34 โรงเรียนวัดพรหมเกษร สพป. พิษณุโลก เขต 1 40 เข้าร่วม 31  
35 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 36 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 36 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนวัดพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 34 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 34 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 32 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 30 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านพวงพยอม สพป. พะเยา เขต 2 26 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านสุเม่น สพป. สุโขทัย เขต 2 22 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านแม่ทราย สพป. แพร่ เขต 1 18 เข้าร่วม 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน