ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าตึง สพป. พะเยา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง สพป. สุโขทัย เขต 2 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านปากกาง สพป. แพร่ เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว สพป. ตาก เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านแม่มุ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 8  
11 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 8  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง 12  
16 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 12  
17 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82 ทอง 12  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านปากยาง สพป. พิษณุโลก เขต 2 81 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านโป่งรู สพป. ลำพูน เขต 1 81 ทอง 18  
22 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 81 ทอง 18  
23 โรงเรียนสองแคว สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 18  
24 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81 ทอง 18  
25 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง 18  
26 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 18  
27 โรงเรียนน้ำสาดกลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านสถาน สพป. พะเยา เขต 2 80 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 27  
31 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) สพป. สุโขทัย เขต 1 80 ทอง 27  
32 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 27  
33 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง 27  
34 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สพป. ลำปาง เขต 2 80 ทอง 27  
35 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 78 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78 เงิน 35  
38 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78 เงิน 35  
39 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 77 เงิน 39  
41 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 76 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน