ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขมวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 86 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง 4  
9 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 86 ทอง 4  
10 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านขุนฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านร่องส้าน สพป. พะเยา เขต 2 85 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 85 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85 ทอง 10  
15 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 85 ทอง 10  
16 โรงเรียนวัดหางตลาด สพป. สุโขทัย เขต 1 85 ทอง 10  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 84 ทอง 17  
22 โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 17  
23 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84 ทอง 17  
24 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 84 ทอง 17  
25 โรงเรียนเมืองยาววิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 84 ทอง 17  
26 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 84 ทอง 17  
27 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 27  
31 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ สพป. พิษณุโลก เขต 2 82 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 32  
36 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81 ทอง 36  
37 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สพป. พิจิตร เขต 1 81 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 80 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 38  
42 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ สพป. แพร่ เขต 2 78 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน