ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป. ลำพูน เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าอวน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” สพป. พิจิตร เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว สพป. ลำพูน เขต 2 86 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 86 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง 8  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านในเวียง สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง 14  
18 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง 14  
19 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง 14  
20 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85 ทอง 14  
21 โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 84 ทอง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 84 ทอง 21  
24 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 83 ทอง 24  
28 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 24  
29 โรงเรียนภูดินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 24  
30 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง 24  
31 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 83 ทอง 24  
32 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป. พะเยา เขต 1 82 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ สพป. สุโขทัย เขต 1 82 ทอง 32  
36 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง 32  
37 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย สพป. ตาก เขต 1 82 ทอง 32  
38 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. แพร่ เขต 2 81 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านแฮะ (ปง) สพป. พะเยา เขต 2 81 ทอง 38  
41 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81 ทอง 38  
42 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 81 ทอง 38  
43 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 81 ทอง 38  
44 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน