ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสวนดอก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขอบด้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป. ลำพูน เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่มะ สพป. เชียงราย เขต 3 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 93 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ สพป. อุทัยธานี เขต 2 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) สพป. ลำปาง เขต 1 91 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง 9  
13 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 90 ทอง 9  
14 โรงเรียนบ้านซับผักกาด สพป. นครสวรรค์ เขต 1 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89 ทอง 14  
16 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว สพป. อุทัยธานี เขต 1 88 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดแตน สพป. พิษณุโลก เขต 1 88 ทอง 16  
19 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านดงเดือย สพป. สุโขทัย เขต 1 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง สพป. ลำพูน เขต 2 87 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 87 ทอง 20  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านกงกะยาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 86 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 86 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านแม่กา สพป. พะเยา เขต 1 86 ทอง 25  
30 โรงเรียนวัดทับหมัน สพป. พิจิตร เขต 2 86 ทอง 25  
31 โรงเรียนชูวิชาราษฏร์ สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง สพป. แพร่ เขต 2 85 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 31  
35 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. ลำปาง เขต 2 85 ทอง 31  
36 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 31  
37 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 85 ทอง 31  
38 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) สพป. แพร่ เขต 1 84 ทอง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน สพป. ลำปาง เขต 3 84 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 40  
42 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน