ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาอิซาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป. พะเยา เขต 2 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง 6  
9 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวริน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86 ทอง 9  
12 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 1 86 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 2 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น สพป. พิษณุโลก เขต 1 84 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 84 ทอง 15  
20 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84 ทอง 15  
21 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง 15  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83 ทอง 22  
27 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 22  
28 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง 22  
29 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 83 ทอง 22  
30 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 22  
31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 22  
32 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง 32  
34 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง 32  
35 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง 32  
36 โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป. พะเยา เขต 1 81 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. ลำพูน เขต 1 81 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 81 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป. ลำปาง เขต 1 81 ทอง 36  
40 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 81 ทอง 36  
41 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. แพร่ เขต 2 80 ทอง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน