ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร้อง สพป. น่าน เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สพป. เชียงราย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองข่อย สพป. อุทัยธานี เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) สพป. สุโขทัย เขต 1 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. แพร่ เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. ลำปาง เขต 3 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุชนวัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 12  
15 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนราชานุเคราะห์ สพป. พะเยา เขต 2 82 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ สพป. ลำปาง เขต 2 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81 ทอง 19  
21 โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป. แพร่ เขต 1 79 เงิน 21  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านขุน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านบ่อกระปุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านห้วยยศ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77 เงิน 25  
28 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 25  
29 โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย สพป. ลำปาง เขต 1 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. ลำพูน เขต 2 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพป. ลำพูน เขต 1 75 เงิน 30  
32 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 - -  
33 โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน