ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโบราณหลวง สพป. สุโขทัย เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป. ลำพูน เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ สพป. พะเยา เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป. แพร่ เขต 1 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านปิงใน สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ สพป. แพร่ เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านฟักทอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 71 เงิน 11  
13 โรงเรียนสาธิต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 71 เงิน 11  
14 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป. ลำปาง เขต 2 71 เงิน 11  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านปากยาง สพป. พิษณุโลก เขต 2 70 เงิน 15  
17 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 68 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 68 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนบ้านขอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านซับผักกาด สพป. นครสวรรค์ เขต 1 67 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 67 ทองแดง 21  
25 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 67 ทองแดง 21  
26 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 66 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 66 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 65 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านชุมนาก สพป. กำแพงเพชร เขต 2 64 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 64 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 64 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนวชิราลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 64 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 64 ทองแดง 31  
36 โรงเรียนจิรพิทยา สพป. ลำพูน เขต 2 63 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 63 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ สพป. อุทัยธานี เขต 1 62 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 62 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 62 ทองแดง 39  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 61 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 60 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน