ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง สพป. ลำพูน เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 25 สพป. แพร่ เขต 1 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง สพป. พิจิตร เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโป่งรู สพป. ลำพูน เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ สพป. แพร่ เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน