ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) สพป. เชียงราย เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า สพป. ตาก เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ สพป. ลำพูน เขต 1 85 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 9  
13 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 9  
14 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 2 85 ทอง 9  
15 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 85 ทอง 9  
16 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 85 ทอง 9  
17 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85 ทอง 9  
18 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 85 ทอง 9  
19 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง 9  
20 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. พะเยา เขต 2 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 84 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84 ทอง 20  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 20  
27 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 84 ทอง 20  
28 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง 20  
29 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 84 ทอง 20  
30 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84 ทอง 20  
31 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านยางอ้อย สพป. ลำปาง เขต 1 83 ทอง 31  
35 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83 ทอง 31  
36 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 31  
37 โรงเรียนอนุบาลวังดิน สพป. ลำพูน เขต 2 83 ทอง 31  
38 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป. สุโขทัย เขต 2 83 ทอง 31  
39 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง 31  
40 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง 40  
41 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 82 ทอง 40  
43 โรงเรียนวัดหนองไผ่ สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง 40  
44 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สพป. พิจิตร เขต 2 81 ทอง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน