ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากกาง สพป. แพร่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสบสา สพป. พะเยา เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 86 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านโฮ่ง สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดคุ้งยาง สพป. สุโขทัย เขต 1 83 ทอง 16  
20 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83 ทอง 16  
21 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 16  
22 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สพป. ลำพูน เขต 2 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 82 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง 24  
27 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 81 ทอง 24  
28 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81 ทอง 24  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ สพป. อุทัยธานี เขต 1 80 ทอง 29  
30 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านปากปาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง 29  
33 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) สพป. สุโขทัย เขต 2 79 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 79 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 34  
37 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79 เงิน 34  
38 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 79 เงิน 34  
39 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 34  
40 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 79 เงิน 34  
41 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 34  
42 โรงเรียนบ้านนาขอม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 42  
43 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านโป่งสา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 75 เงิน 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน