ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพรหมเกษร สพป. พิษณุโลก เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง 12  
16 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าแดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านปากปาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 81 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 16  
21 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน