ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สุโขทัย เขต 1 72 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ สพป. แพร่ เขต 2 72 เงิน 8  
11 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย สพป. กำแพงเพชร เขต 1 71 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 68 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ สพป. อุทัยธานี เขต 1 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. แพร่ เขต 1 67 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. เชียงราย เขต 2 67 ทองแดง 16  
20 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 65 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 64 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม สพป. พิษณุโลก เขต 2 64 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. ตาก เขต 2 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 63 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 62 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 60 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 60 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนบ้านพันเสา สพป. พิษณุโลก เขต 1 60 ทองแดง 28  
32 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก สพป. พิจิตร เขต 1 60 ทองแดง 28  
33 โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป. ลำพูน เขต 1 60 ทองแดง 28  
34 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 60 ทองแดง 28  
35 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 60 ทองแดง 28  
36 โรงเรียนบ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 60 ทองแดง 28  
37 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 60 ทองแดง 28  
38 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน