ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากกาง สพป. แพร่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) สพป. พิษณุโลก เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น สพป. ตาก เขต 2 74 เงิน 10  
12 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองจัง สพป. สุโขทัย เขต 1 73 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 72 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดป่าสัก สพป. ลำพูน เขต 1 72 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. พะเยา เขต 2 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 1 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 67 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ตาก เขต 1 67 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. ลำพูน เขต 2 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง สพป. พิจิตร เขต 1 64 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านเทพนคร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 64 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนรอดนิลวิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 64 ทองแดง 24  
28 โรงเรียนบ้านดง สพป. พะเยา เขต 1 63 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 63 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ สพป. สุโขทัย เขต 2 62 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน