ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ สพป. เชียงราย เขต 2 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 98.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสบป่อง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 95.14 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 93.61 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 93.46 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสันทราย สพป. ลำพูน เขต 1 89.55 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88.83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านธงหลวง สพป. น่าน เขต 1 88.71 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตองกาย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87.11 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85.06 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82.78 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังบาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82.51 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82.31 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดทุ่งชา สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.23 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านมอเกอ สพป. ตาก เขต 2 78.22 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว สพป. พะเยา เขต 2 77.7 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดท่าโพ สพป. อุทัยธานี เขต 1 77.31 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่พริก สพป. ลำปาง เขต 3 76.69 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองไพร สพป. กำแพงเพชร เขต 2 75.46 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 75.03 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70.92 เงิน 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70.58 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดบุญเกิดแสงส่องหล้า 1 สพป. พะเยา เขต 1 68.25 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย สพป. ลำพูน เขต 2 67.5 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66.8 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านแม่เติน สพป. ลำปาง เขต 2 66.5 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดเนินปอ สพป. พิจิตร เขต 1 66.45 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 66.3 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 65.75 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม สพป. พิจิตร เขต 2 65.4 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านตะเบาะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 65.31 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 1 65 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านตอรัง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 64.52 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ สพป. สุโขทัย เขต 2 64.4 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านผาเสริฐ สพป. เชียงราย เขต 1 64.25 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. แพร่ เขต 1 64 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนไตรภพวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 63.3 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านธารทอง สพป. เชียงราย เขต 3 62.06 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 61.35 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านนากาหลง สพป. สุโขทัย เขต 1 61.3 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดท่ามะขาม สพป. พิษณุโลก เขต 2 60.7 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนพัทธกมลพิทยา สพป. แพร่ เขต 2 60.3 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน