ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 92.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนอง สพป. น่าน เขต 2 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. สุโขทัย เขต 1 87.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 85.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี สพป. น่าน เขต 1 83.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 82.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด สพป. พิจิตร เขต 1 80.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80.8 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น สพป. ตาก เขต 1 79.6 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79.6 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สพป. เชียงราย เขต 4 78.6 เงิน 14  
15 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77.8 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแฮะ (ปง) สพป. พะเยา เขต 2 77.6 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน