ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสว่าง สพป. เชียงราย เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังลึก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป. น่าน เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน สพป. พะเยา เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) สพป. แพร่ เขต 2 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนาคูหา สพป. แพร่ เขต 1 92 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 92 ทอง 5  
9 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 92 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านห้วยขาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนชายเขาวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 89 ทอง 12  
14 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านปากยาง สพป. พิษณุโลก เขต 2 87 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย สพป. กำแพงเพชร เขต 2 87 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87 ทอง 15  
20 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. พิจิตร เขต 1 87 ทอง 15  
21 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง 15  
22 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87 ทอง 15  
23 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง 15  
24 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 15  
25 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า สพป. อุทัยธานี เขต 1 87 ทอง 15  
26 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง 15  
27 โรงเรียนบ้านทาป่าเปา สพป. ลำพูน เขต 1 86 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านแม่มะ สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง 27  
31 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 27  
32 โรงเรียนวัดกกแรต สพป. สุโขทัย เขต 1 86 ทอง 27  
33 โรงเรียนวัดสามหลัง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86 ทอง 27  
34 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 27  
35 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง 27  
36 โรงเรียนบ้านนาสัก สพป. ลำปาง เขต 1 85 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. สุโขทัย เขต 2 84 ทอง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 84 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 77 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง สพป. พะเยา เขต 1 76 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย สพป. ลำพูน เขต 2 75 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน