ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งคำ สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า สพป. พะเยา เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน