ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) สพป. ลำพูน เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังเลียง สพป. แพร่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป. พะเยา เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 สพป. พิษณุโลก เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสาลี่ สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ สพป. สุโขทัย เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านขุนยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง สพป. ลำปาง เขต 1 79 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านดอยฮาง สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน สพป. พิจิตร เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพป. ลำพูน เขต 1 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป. แพร่ เขต 1 64 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านชำสอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 63 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 63 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า สพป. พะเยา เขต 1 62 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 62 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 62 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 28  
32 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 2 61 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 61 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 60 ทองแดง 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน