ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 สพป. แพร่ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซ่าน สพป. สุโขทัย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79.81 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 79.3 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71.63 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 68.02 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. ลำพูน เขต 1 67.88 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65.99 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 65.64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 64.73 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 64.64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนแม่หลู้ สพป. แพร่ เขต 2 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านวังเตย สพป. อุทัยธานี เขต 1 57.42 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 57.27 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 57.17 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 57.04 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 56.75 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 56.26 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง สพป. สุโขทัย เขต 1 54.8 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 54.53 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดสะนำ สพป. อุทัยธานี เขต 2 54.1 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 53.92 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 53.3 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 53.19 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 53.03 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านร่องหอย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 52.53 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) สพป. พะเยา เขต 2 52.21 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 52.16 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง สพป. ตาก เขต 1 51.69 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 51.62 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนไตรธารวิทยา สพป. น่าน เขต 1 51.37 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 51.04 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 50.53 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สพป. เชียงราย เขต 4 50.24 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 49.53 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 49.29 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 48.31 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 47.67 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 45.4 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน