ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 93.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง สพป. พิจิตร เขต 2 91.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 86.83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซ่าน สพป. สุโขทัย เขต 2 85.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81.49 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 80.12 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 1 79.77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.2 เงิน 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 สพป. แพร่ เขต 1 78.1 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. ลำพูน เขต 1 77.84 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 76.48 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" สพป. สุโขทัย เขต 1 76.41 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 75.28 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 75.26 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 74.32 เงิน 16  
17 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74.3 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 73.45 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 72.84 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 72.37 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเทพนคร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 71.17 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70.46 เงิน 22  
23 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 69.81 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 69.65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 68.7 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยหาน สพป. เชียงราย เขต 4 66.87 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. ตาก เขต 1 66.35 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 64.84 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนแม่หลู้ สพป. แพร่ เขต 2 64.06 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 63.53 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 63.13 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 61.18 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดพรหมเกษร สพป. พิษณุโลก เขต 1 61.01 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60.43 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 60.28 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านร่องหอย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 55 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป. พะเยา เขต 1 54.34 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านสระ สพป. พะเยา เขต 2 53.93 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 53.59 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 53.19 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 53 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 52.25 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 51 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป. ตาก เขต 2 49.67 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน