ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป. ลำพูน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป. พะเยา เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเทพนคร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป. พะเยา เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุโขทัย เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ สพป. แพร่ เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านขุน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป. อุทัยธานี เขต 2 63 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านชอนไพร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 61 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน