ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป. แพร่ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน สพป. แพร่ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้าน กม.2 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ราก สพป. สุโขทัย เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาผา สพป. น่าน เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาตะกุด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(เชียงแสน) สพป. เชียงราย เขต 3 65 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. พะเยา เขต 1 65 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน