ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่อาว สพป. ลำพูน เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85.5 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว สพป. ตาก เขต 2 85.5 ทอง 4  
7 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 2 85.5 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านกอก สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง 8  
11 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบึงหญ้า สพป. สุโขทัย เขต 1 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านบุญเลอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง 12  
17 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง 12  
18 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 12  
19 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 12  
20 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 12  
21 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 83.5 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ สพป. พิจิตร เขต 2 83.5 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก สพป. ลำพูน เขต 2 83 ทอง 23  
26 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 82.5 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านแม่ทราย สพป. แพร่ เขต 1 82.5 ทอง 27  
29 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านบึง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านป่าตึง สพป. พะเยา เขต 1 82 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านสันปูเลย สพป. พะเยา เขต 2 82 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 81.5 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านเทพนคร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สพป. สุโขทัย เขต 2 81 ทอง 34  
36 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านเด่น สพป. ลำปาง เขต 2 80 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 80 ทอง 37  
40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง 37  
41 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน