ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านแม่จว้า สพป. พะเยา เขต 1 85 ทอง 5  
11 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง 5  
12 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 5  
13 โรงเรียนบ้านกลางดง สพป. สุโขทัย เขต 2 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง สพป. ลำพูน เขต 2 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. ลำพูน เขต 1 84 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ สพป. ลำปาง เขต 2 84 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านเทพนคร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 84 ทอง 13  
19 โรงเรียนวัดน้ำโค้ง สพป. แพร่ เขต 1 84 ทอง 13  
20 โรงเรียนวัดบ้านแลง สพป. ลำปาง เขต 1 84 ทอง 13  
21 โรงเรียนวัดวังม้า สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 13  
22 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 84 ทอง 13  
23 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 83 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น สพป. กำแพงเพชร เขต 2 83 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 23  
28 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง สพป. แพร่ เขต 2 83 ทอง 23  
29 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 23  
30 โรงเรียนบ้านหัวลา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง 23  
31 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง 23  
32 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 83 ทอง 23  
33 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย สพป. สุโขทัย เขต 1 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 82 ทอง 33  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านปัว สพป. พะเยา เขต 2 81 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 81 ทอง 35  
39 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) สพป. พิจิตร เขต 1 81 ทอง 35  
40 โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 35  
41 โรงเรียนวัดหนองแก สพป. อุทัยธานี เขต 1 81 ทอง 35  
42 โรงเรียนบ้านยางครก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน