ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร สพป. สุโขทัย เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางชัย สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปางสา สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านพลำ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านวนาหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่กองวะ สพป. ลำพูน เขต 2 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป. พะเยา เขต 1 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป. เชียงราย เขต 4 70 เงิน 15  
17 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 70 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านลำภาศ สพป. พิษณุโลก เขต 2 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ สพป. อุทัยธานี เขต 1 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 63 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ สพป. แพร่ เขต 2 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป. แพร่ เขต 1 61 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 60 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 60 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน