ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านฟ้า สพป. น่าน เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสถาน สพป. พะเยา เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป. สุโขทัย เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) สพป. ลำพูน เขต 2 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพป. ลำปาง เขต 1 75 เงิน 12  
15 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน