ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป. ตาก เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังหาด สพป. สุโขทัย เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนน้ำสาดกลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป. ลำปาง เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมขนบ้านปากกอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 65 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม สพป. พะเยา เขต 2 65 ทองแดง 15  
19 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สพป. ตาก เขต 2 65 ทองแดง 15  
20 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 15  
21 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 65 ทองแดง 15  
22 โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 65 ทองแดง 15  
23 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สพป. เชียงราย เขต 4 65 ทองแดง 15  
24 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 15  
25 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ลำปาง เขต 3 65 ทองแดง 15  
26 โรงเรียนวัดท่าโพ สพป. อุทัยธานี เขต 1 65 ทองแดง 15  
27 โรงเรียนวัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 65 ทองแดง 15  
28 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 65 ทองแดง 15  
29 โรงเรียนวัดสังฆวิถี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 15  
30 โรงเรียนวัดโพทะเล สพป. พิจิตร เขต 2 65 ทองแดง 15  
31 โรงเรียนศรีเนห์รู สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 15  
32 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สพป. ลำปาง เขต 2 65 ทองแดง 15  
33 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 65 ทองแดง 15  
34 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 65 ทองแดง 15  
35 โรงเรียนบ้านปู่จ้าว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 60 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สพป. สุโขทัย เขต 2 60 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนรัองประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 55 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านสมอทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน