ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังขวัญ สพป. พิษณุโลก เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปากจอกวิทยา สพป. แพร่ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังรู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยไซ สพป. ลำพูน เขต 1 62 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านชายเคือง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 60 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนบ้านไชยสถาน สพป. น่าน เขต 1 60 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 60 ทองแดง 10  
15 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 10  
16 โรงเรียนแม่มอกวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน