ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. พิษณุโลก เขต 3 95.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ สพป. เชียงราย เขต 4 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง สพป. แพร่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 91.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สพป. ตาก เขต 2 90.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน สพป. อุทัยธานี เขต 2 89.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 88.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี สพป. ลำปาง เขต 2 86.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ สพป. น่าน เขต 2 77.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76.5 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองกุลา สพป. พิษณุโลก เขต 1 75.5 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75.5 เงิน 12  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74.75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก สพป. สุโขทัย เขต 2 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านปางช้าง สพป. น่าน เขต 1 73.5 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 73.25 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 73.25 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านลำภาศ สพป. พิษณุโลก เขต 2 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 72.25 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66.75 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66.75 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 66.5 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 66.25 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านปางตาไว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 65.75 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 65.5 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 65.25 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 65.25 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนอนุบาลวังดิน สพป. ลำพูน เขต 2 65.25 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนบ้านแบ่ง สพป. พะเยา เขต 2 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน สพป. พะเยา เขต 1 64.75 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดหัวถนน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 64.75 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 64.5 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน สพป. ตาก เขต 1 64.5 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านแม่ทราย สพป. แพร่ เขต 1 64.5 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. อุทัยธานี เขต 1 64.5 ทองแดง 35  
39 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 64.5 ทองแดง 35  
40 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 58 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพป. ลำปาง เขต 1 57.75 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. สุโขทัย เขต 1 57.25 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 57.25 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน