ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกวังสาร สพป. พิษณุโลก เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังสำโม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนตาดหมอกวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) สพป. แพร่ เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. พะเยา เขต 2 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดเสาหิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 69 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป. สุโขทัย เขต 2 56 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านปากปาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 52 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 52 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 51 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี สพป. อุทัยธานี เขต 1 51 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน