ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร่องหอย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน สพป. พะเยา เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สพป. สุโขทัย เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 66 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน