ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดรังงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่๒๓๑ สพป. สุโขทัย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสองแคว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ สพป. น่าน เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว สพป. ลำพูน เขต 2 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดวังกอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนเงิน สพป. พะเยา เขต 2 59 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 57 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน