ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า สพป. สุโขทัย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางช้าง สพป. น่าน เขต 1 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. แพร่ เขต 1 81.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป. น่าน เขต 2 79.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ สพป. แพร่ เขต 2 79.33 เงิน 6  
8 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสันหลวง สพป. พะเยา เขต 2 77.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู สพป. ตาก เขต 2 76.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 4 76.33 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านลานสาง สพป. ตาก เขต 1 74.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 72.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. พิจิตร เขต 1 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดประชาเกษม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านปากคะยาง สพป. สุโขทัย เขต 2 69 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 67.67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าสัก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 67.33 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. พะเยา เขต 1 65.67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 65.33 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ลำปาง เขต 3 64.33 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 61.67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 61.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านสระตาพรม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 60.67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 60.67 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป. เชียงราย เขต 1 55 เข้าร่วม 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน