ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านในเวียง สพป. แพร่ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไหล่หิน สพป. ลำปาง เขต 2 86.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำด้วน สพป. ตาก เขต 1 78.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 76.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 74.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดพญาปันแดน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 68.5 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านซำรัง สพป. พิษณุโลก เขต 2 59 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง สพป. พิจิตร เขต 1 59 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 59 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 56 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 56 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด สพป. ลำพูน เขต 1 56 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 56 เข้าร่วม 15  
19 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 56 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน