ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า สพป. เชียงราย เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากกาง สพป. แพร่ เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านจกปก สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ สพป. น่าน เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดประชาเกษม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 89 ทอง 6  
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 89 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. พิษณุโลก เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. สุโขทัย เขต 2 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง 10  
14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพป. ลำปาง เขต 1 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านน้ำยาว สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง 15  
20 โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) สพป. สุโขทัย เขต 1 85 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85 ทอง 20  
23 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 85 ทอง 20  
24 โรงเรียนรอดนิลวิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 25  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 82 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหลังท่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 27  
29 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง 27  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 81 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สพป. พิจิตร เขต 1 81 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านไม้สลี สพป. ลำพูน เขต 2 81 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 33  
35 โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน สพป. พะเยา เขต 2 79 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 78 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สพป. ลำปาง เขต 3 78 เงิน 36  
39 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านเด่น สพป. ลำปาง เขต 2 76 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก สพป. ลำพูน เขต 1 76 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 75 เงิน 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน