ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ สพป. พิจิตร เขต 2 87.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเสาหิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สพป. เชียงราย เขต 4 82.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางปุก สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 79 เงิน 7  
9 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) สพป. สุโขทัย เขต 2 78.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 75.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป. ลำปาง เขต 3 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านปากกาง สพป. แพร่ เขต 2 73.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 71.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71.33 เงิน 15  
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 68 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน