ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 90.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า สพป. สุโขทัย เขต 1 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. พิจิตร เขต 1 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 85.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปิน สพป. พะเยา เขต 1 85.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. พิษณุโลก เขต 2 84.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำก้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) สพป. ลำพูน เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ สพป. ตาก เขต 2 82.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 80.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.8 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78.5 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล สพป. กำแพงเพชร เขต 2 77.75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 77.5 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต 5 72.5 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 71.25 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 69.25 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย สพป. พะเยา เขต 2 68.75 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน