ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันทะ สพป. น่าน เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. เชียงราย เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนราชานุเคราะห์ สพป. พะเยา เขต 2 90 ทอง 5  
8 โรงเรียนโรงช้างวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง 5  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านศาลาลาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 89 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สพป. สุโขทัย เขต 2 89 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89 ทอง 9  
14 โรงเรียนบ้านแม่แรม สพป. แพร่ เขต 1 89 ทอง 9  
15 โรงเรียนบ้านลานหิน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน สพป. ลำพูน เขต 2 87 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านน้ำลี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป. แพร่ เขต 2 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง 19  
22 โรงเรียนวัดแม่เฉย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองฝาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 85 ทอง 23  
26 โรงเรียนสบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 85 ทอง 23  
27 โรงเรียนแม่มอกวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 85 ทอง 23  
28 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดหางตลาด สพป. สุโขทัย เขต 1 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 81 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 81 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 81 ทอง 31  
34 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน