ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 65.75 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 60 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน